Tagged:

  • Poland

Zygmunt Hryniewicz

Locations:Poland
Accreditations:WiredScore AP Office Development, WiredScore AP Office Occupied

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną i teletechniczną w nieruchomości komercyjnej,. Efektywnie łączymy specjalistyczną wiedzę z szeroką gamą produktów teleinformatycznych czy multimedialnych. Umiejętnie wykorzystujemy różnorodność funkcji i możliwości różnych branż, tworząc komplementarne rozwiązania. Kreujemy nową rzeczywistość opartą na najnowocześniejszych sprawdzonych rozwiązaniach dostępnych na rynku.

Press enter or esc to cancel